ORGANIZATOR

CERTYFIKOWANY
PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI
MIĘKKICH I TWARDYCH

ZGŁOŚ UDZIAŁ
O PROGRAMIE
MODUŁY
TRENERZY
RECENZJE
TERMINY
CERTYFIKACJA

DO
31 STYCZNIA CENA 4940

DLA KOGO KIERUJEMY PROGRAM

Program kierujemy do kadry zarządzającej, czyli:

- liderów,

- menedżerów,

- kierowników,

- brygadzistów,

- mistrzów.


Zapraszamy wszystkich, którzy rozpoczynają swoją karierę na stanowisku zarządzającym lub pragną doskonalić swoje umiejętności i działać skuteczniej.

Skuteczny Menedżer

O PROGRAMIE

Skuteczny Menedżer

Program Skuteczny Menedżer prowadzony przez wieloletnich praktyków biznesu, przygotowuje liderów do świadomego i efektywnego zarządzania. W trakcie programu menedżerowie rozwijają niezbędne kompetencje zarówno miękkie jak i twarde do budowania zaangażowanych zespołów, aby z odwagą oraz pewnością siebie osiągać zamierzone cele.


Kompleksowość naszego programu polega na tym, że uzbrajamy naszych uczestników w innowacyjne narzędzia, metody i techniki, które pozwalają efektywnie zarządzać podległym obszarem. Stawiamy na praktyczne wykorzystanie wiedzy, aby osiągać długofalowe rezultaty swoich działań.

Skuteczny Menedżer

CO WYRÓŻNIA PROGRAM

Kompleksowy program rozwijający kompetencje miękkie i twarde.

Indywidualne konsultacje z trenerem.

Wysoko wykwalifikowani trenerzy
z praktycznym doświadczeniem
w zarządzaniu.

Światowej klasy narzędzia i metody
do trwałej zmiany zachowań.

Dostęp do zamkniętej grupy
i "biblioteczki Skutecznego Menedżera".

Warsztatowa forma zajęć umożliwiająca wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

Wsparcie trenerów
w praktycznym wdrażaniu zdobytych kompetencji.

Kameralne grupy
maksymalnie
15-osobowe.

PO UKOŃCZENIU PROGRAMU, KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA

Certyfikat

POTWIERDZAJĄCY ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI.

Skuteczny Menedżer

TRENERZY PROGRAMU

Praktyk i entuzjasta ciągłego doskonalenia. Prezes Zarządu DPC Polska. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w doskonaleniu i projektowaniu procesów oraz badaniu i optymalizacji metod pracy.


Prowadził projekty doskonalenia dla międzynarodowych przedsiębiorstw usługowych i produkcyjnych. Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej.


Posiada certyfikat Six Sigma.Uważa, że przewagę konkurencyjną należy budować w oparciu o ludzi i procesy, często przeprowadza transformację firm używając Strategii Lean.

Executive coach, trener oraz praktyk specjalizujący się w rozwoju Inteligencji emocjonalnej u kadry zarządzającej. Założyciel firmy BestSelf. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem międzynarodowym na 17 rynkach.


Prowadziła międzynarodowe projekty edukacyjne oraz odpowiadała za tworzenie szkoleń dla managerów i programów rozwojowych dla Liderów w globalnej organizacji.


Posiada certyfikaty: Executive Coaching (Marshall Goldsmith Stake Holder Centered Coaching); MBTI Step I & Step II oraz Inteligencji Emocjonalnej EQ 2.0 & EQ 2.0 F360.

Tomasz Bereźnicki

Renata Danielewicz

TERMINY PROGRAMU

Skuteczny Menedżer - 80 godzin

WARSZTATY ONLINE

17-18.03.2022

07-08.04.2022

12-13.05.2022

02-03.06.2022

16-17.06.2022

ZJAZD I
ZJAZD II
ZJAZD III
ZJAZD IV
ZJAZD V

Skuteczny Menedżer

ZJAZD I

MODUŁ I

 • Poznaj swój typ osobowości w oparciu o kwestionariusz MBTI.
 • Uświadom sobie jak Ty wpływasz na innych, a jak inni wpływają na Ciebie.
 • Wykorzystaj zdobytą wiedzę w praktycznym zarządzaniu zespołem i rozwoju pracowników.
ROZWÓJ SAMOŚWIADOMOŚCI MENEDŻERA — WARSZTATY MBTI
 • Zidentyfikuj swój styl zarządzania i zdobądź umiejętność dopasowania stylu zarządzania do sytuacji.
 • Naucz się skutecznie wyznaczać cele dla siebie i dla zespołu, jasno komunikować swoje oczekiwania oraz efektywnie je egzekwować.
 • Zdobądź wiedzę jak zarządzać w trudnych sytuacjach, aby utrzymać zaangażowanie zespołu.
 • Dowiedz się jak zarządzać niezależnie w obszarze swojej odpowiedzialności, nawet jeśli wiele czynników nie zależy od Ciebie.

MODUŁ II

ROLA SKUTECZNEGO MENEDŻERA

Skuteczny Menedżer

ZJAZD II

MODUŁ III

 • Zbuduj pewność siebie i poczucie własnej wartości.
 • Naucz się kontrolować swoje emocje i świadomie podejmuj decyzje.
 • Wykorzystaj wiedzę w praktyce i zmaksymalizuj swoją efektywność osobistą.

  ROZWÓJ INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ I EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ

 • Naucz się standaryzować i doskonalić procesy.
 • Zdobądź wiedzę jak badać i analizować procesy.
 • Zbuduj świadomość potrzeby doskonalenia organizacji pracy.
 • Dowiedz się jak identyfikować wartość oraz straty w procesach.

MODUŁ IV

ZARZĄDZANIE PROCESAMI

Skuteczny Menedżer

ZJAZD III

MODUŁ V

 • Dowiedz się jaki wpływ ma typ osobowości na efektywne porozumiewanie się.
 • Zdobądź wiedzę jak wykorzystać metamodele językowe do skutecznego zadawania pytań.
 • Naucz się jak rozwiązywać konflikty i prowadzić trudne rozmowy, wykorzystując narzędzia Feedback, Feedforward i model GROW w komunikacji.
 • Zidentyfikuj swoje wykolejenia jako Lider i naucz się sztuki budowania dobrych relacji z ludźmi.

SZTUKA POROZUMIEWANIA SIĘ I BUDOWANIA RELACJI

 • Poznaj najbardziej skuteczne narzędzia diagnozy efektywności procesów.
 • Posiądź wiedzę jak definiować wskaźniki (KPIs) w organizacji.
 • Naucz się budować System Zarządzania Efektywnością.

MODUŁ VI

MIERZENIE PROCESÓW I PRACY ZESPOŁÓW — KASKADA KPIs

MODUŁ VII

 • Zdobądź wiedzę jak organizować efektywne odprawy z pracownikami.
 • Pozyskaj wiedzę jak w najlepszy sposób wizualizować wskaźniki w firmie.
 • Wykształć umiejętność planowania pracy własnej oraz zespołu.
BUDOWANIE WIZUALNEGO ŚRODOWISKA PRACY

Skuteczny Menedżer

ZJAZD IV

MODUŁ VIII

 • Dowiedz się jak budować stabilny i niezależny zespół, w którym dominuje praca zespołowa i zaangażowanie.
 • Uświadom sobie, co jest podstawą motywacji każdego człowieka i naucz się wykorzystywać wiedzę w skutecznym motywowaniu pracowników.
 • Zdobądź umiejętność określania potencjału w zespole oraz obiektywnej oceny swoich pracowników.
 • Dowiedz się jak skutecznie zarządzać zespołami online.

BUDOWANIE ZAANGAŻOWANEGO ZESPOŁU

 • Naucz się jak definiować i rozwiązywać problemy w sposób strukturalny.
 • Zdobądź wiedzę o narzędziach wspierających proces rozwiązania problemów.
 • Wykorzystaj zdobytą wiedzę w praktyce rozwiązując problemy podczas zajęć.

MODUŁ IX

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Skuteczny Menedżer

ZJAZD V

MODUŁ X

 • Dowiedz się, jak rozwój pracowników może stać się procesem w organizacji wysokoefektywnej.
 • Naucz się jak tworzyć matryce kompetencji, aby byłe one użyteczne i skuteczne.
 • Zdobądź wiedzę jak rozwijać pracowników i motywować ich do dalszego rozwoju.

ROZWÓJ PRACOWNIKÓW W OPARCIU O MATRYCE KOMPETENCJI

 • Wykształć umiejętność tworzenia efektywnego środowiska pracy.
 • Zbuduj kompetencje do tworzenia modelu doskonalenia organizacji.
 • Zbuduj świadomość, że proces doskonalenia jest kluczem do budowania przewagi konkurencyjnej.

MODUŁ XI

TWORZENIE MODELU DOSKONALENIA W ORGANIZACJI WYSOKOEFEKTYWNEJ

MODUŁ XII

 • Podsumowanie programu.
 • Czego się nauczyłeś i gdzie to wykorzystasz?
 • Rozdanie dyplomów.
 • Ceremonia zakończenia programu.
ZAKOŃCZENIE PROGRAMU „SKUTECZNY MENEDŻER“

SPRAWDŹ CO O NASZYM PROGRAMIE MÓWIĄ UCZESTNICY

KOSZT

KOSZT UDZIAŁU W PROGRAMIE DO 31 STYCZNIA 5490 4940


 • Udział w 10 spotkaniach po 8 godzin.
 • Indywidualną sesja z trenerem (online).
 • Dostęp do zamkniętej grupy dla uczestników.
 • Wsparcie trenerów w praktycznym wdrażaniu zdobytych kompetencji.
 • Światowej klasy narzędzia i metody do trwałej zmiany zachowań.
 • Certyfikat potwierdzający zdobycie nowych umiejętności.

CENA ZAWIERA:

KONTAKT

Potrzebujesz więcej informacji o programie lub chcesz dokonać rezerwacji miejsca?

Zapraszamy do kontaktu.


PAULINA KARASIAK
Telefon:+48 690 410 909
E-mail:p.karasiak@dpcpolska.pl
DPC POLSKA SP. Z O.O.
UL. IDZIKOWSKIEGO 16
00-710 WARSZAWA
NIP:9512429633
POLITYKA PRYWATNOŚCI