CERTYFIKOWANY PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

Zostań menedżerem, który potrafi skutecznie wyznaczać i realizować cele. Liderem, który zwiększa zaangażowanie i efektywność zespołów. Naucz się korzystać z technik i narzędzi skutecznego zarządzania oraz motywującego przywództwa, a także uzyskaj prestiżowy certyfikat.

DOŁĄCZ DO PROGRAMU

Organizator

WEŹ UDZIAŁ
Trenerzy
Program
Dla Kogo
O Programie
POBIERZ BROSZURĘ
Webinary

Start kolejnej edycji: marzec 2025

IconIcon

Start: marzec 2025

IconIcon

5 dwudniowych sesji

IconIcon

12 modułów tematycznych

IconIcon

Stacjonarnie: Warszawa

Program Rozwojowy Skuteczny Menedżer

 • Rozwija i doskonali umiejętności menedżerów, aby jeszcze efektywniej zarządzali zespołami oraz procesami
 • 12 modułów tematycznych: od rozwoju samoświadomości menedżera i Inteligencji Emocjonalnej do skutecznego zarządzania procesami i budowania efektywnych organizacji
 • 10 dni / 80 godzin wykładów i warsztatów pod okiem doświadczonych trenerów
 • Indywidualne konsultacje oraz wsparcie trenerów w praktycznym wdrażaniu zdobytych kompetencji
 • Warsztaty umożliwiające wymianę doświadczeń między uczestnikami
 • Dostęp do zamkniętej grupy i konsultacji z trenerami, także po zakończeniu programu
 • Kameralna i zaangażowana grupa: maksymalnie 16 osób

Dlaczego Skuteczny Menedżer

To nie szkolenie, to Program Rozwojowy

Rola lidera, kierownika, dyrektora wiąże się z codziennym podejmowaniem decyzji, współpracą z ludźmi oraz zarządzaniem procesami. Wymaga praktycznej wiedzy o tym, jak motywować pracowników i rozwijać ich kompetencje, delegować zadania, rozwiązywać problemy, mierzyć i zwiększać efektywność procesów oraz budować efektywne organizacje.

Skuteczny Menedżer to nie jest kolejne szkolenie. To składający się z 12 modułów tematycznych kompleksowy Program Rozwojowy dla menedżerów prowadzony w formie warsztatów. Podczas zajęć uczestnicy nie tylko poznają uznane narzędzia i metody do trwałej zmiany zachowań, ale pod okiem trenerów ćwiczą i wdrażają zdobyte umiejętności.

To już 6-ta udoskonalona edycja Programu Rozwojowego Skuteczny Menedżer.

Dla kogo Skuteczny Menedżer

Zadaniem Programu jest wypracowanie przez menedżerów własnego stylu zarządzania oraz wzmocnienie i rozwój ich kluczowych kompetencji i umiejętności.


Dedykowany jest dla kadry zarządzającej:

 • dyrektorów działów i departamentów
 • menedżerów zarządzających zespołami
 • kierowników projektów i zespołów projektowych
 • osób, które chcą rozwijać umiejętności menedżerskie

Już w trakcie Programu Skuteczny Menedżer

  zwiększysz swoją samoświadomość Lidera i będziesz wywierać pozytywny wpływ na otoczenie

  będziesz tworzyć efektywne
  i zaangażowane zespoły

  udoskonalisz sposoby komunikowania się

  nauczysz się skutecznie wyznaczać
  i egzekwować cele dla siebie, zespołu i organizacji

  będziesz umiejętnie angażować pracowników w rozwiązywanie problemów

  nauczysz się efektywnie zarządzać zespołem w oparciu o dane i fakty

  odnotujesz mierzalny wzrost efektywności procesów

  zdobędziesz umiejętności wdrażania praktyk ciągłego doskonalenia

  Trenerzy

  Tomasz Bereźnicki

  Praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem w transformacjach Lean oraz w projektowaniu i ulepszaniu procesów. Doświadczony trener programów rozwojowych. Prowadzi szkolenia i coaching dla kadry zarządzającej na wszystkich poziomach organizacji.


  Entuzjasta ciągłego doskonalenia. Uważa, że przewagę konkurencyjną należy budować w oparciu o ludzi i procesy. Prezes Zarządu DPC Polska. Posiada certyfikat Six Sigma.

  Renata Danielewicz

  Executive Coach, trener oraz praktyk specjalizujący się w rozwoju Inteligencji Emocjonalnej u kadry zarządzającej. Prowadziła międzynarodowe projekty edukacyjne oraz opracowywała programy rozwojowe dla Liderów w globalnej organizacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowym zespołem.

  Założyciel firmy BestSelf. Posiada certyfikaty: Executive Coaching (Marshall Goldsmith Stake Holder Centered Coaching), MBTI Step I & Step II oraz Inteligencji Emocjonalnej EQ 2.0 & EQ 2.0 F360.

  Skuteczny Menedżer - Program i terminy zjazdów

  VIII Edycja: marzec 2024

  INDYWIDUALNA SESJA COACHINGOWA

  WSPARCIE TRENERÓW W REALIZACJI ZAŁOŻEŃ PROGRAMU ORAZ WYKONANIU ZADAŃ DOMOWYCH

  ZJAZD I

  ZJAZD II

  ZJAZD III

  ZJAZD IV

  ZJAZD V

  ImageImageImageImageImage

  stacjonarnie

  stacjonarnie

  stacjonarnie

  stacjonarnie

  stacjonarnie

  Przed rozpoczęciem Programu: Określenie indywidualnych potrzeb Uczestnika

  MODUŁ 1
  TEMATY
  REZULTATY

  Rozwój samoświadomości menedżera

  Warsztaty MBTI

  • Analiza typu osobowości w oparciu o metodologię MBTI step II
  • Różnice w typach osobowości oraz ich wpływ na postrzeganie rzeczywistości, podejmowanie decyzji oraz podejście do zmian
  • Wykorzystanie narzędzia MBTI do określenia mocnych stron zespołu i zwiększenia jego efektywności

  • Znasz swój typ osobowości
  • Umiesz definiować typy osobowości w swoim zespole
  • Potrafisz mapować zespół oraz dobierać członków do zespołów
  • Określasz mocne strony zarówno swoje jak i zespołu

  ImageImage
  MODUŁ 2
  TEMATY
  REZULTATY

  ZARZĄDZANIE PROCESAMI

  Gra Symulacyjna Lean

  • Lean vs. Strategia Lean
  • Rola lidera w doskonaleniu procesów
  • Standaryzacja i doskonalenie procesów
  • Wartość dodana a marnotrawstwo
  • Podstawowe narzędzia identyfikacji i eliminacji marnotrawstw
  • Mierzenie efektywności procesów
  • Budowa kultury ciągłego doskonalenia w organizacji
  • Wiesz, jakie kompetencje powinien posiadać lider, aby skutecznie zarządzać procesami i zespołami
  • Umiesz mierzyć efektywność procesów w swoim dziale oraz w swojej organizacji
  • Znasz rodzaje marnotrawstw, umiesz je identyfikować i eliminować
  • Potrafisz identyfikować straty w procesach
  • Potrafisz stosować odpowiednie narzędzia do zwiększania efektywności procesów
  • Potrafisz mapować, balansować i mierzyć procesy, którymi zarządzasz
  • Potrafisz angażować pracowników w proces ciągłego doskonalenia

  ImageImage
  MODUŁ 3
  TEMATY
  REZULTATY

  ROLA SKUTECZNEGO LIDERA

  Diagnoza stylu zarządzania
  Gra symulacyjna Rola Lidera

  • Budowanie autorytetu
  • Przyjmowanie odpowiedzialności
  • Wyznaczanie i komunikowanie celów oraz ich egzekwowanie
  • Klarowne określanie oczekiwań względem zespołu
  • Określanie swojego stylu zarządzania
  • Dostosowanie stylu zarządzania do sytuacji
  • Mechanizm przejścia przez sytuacje kryzysowe, elastyczność w dostosowaniu się do zmiany, świadomy wybór postawy
  • Rozumiesz na czym polega wewnątrz i zewnątrz strerowność i potrafisz tego użyć w kontekście budowania zespołu
  • Potrafisz ocenić sytuację z różnych perspektyw
  • Potrafisz komunikować oczekiwania i wyznaczyć cele dla zespołu
  • Wiesz w jaki sposób dostosować styl zarządzania do poszczególnych osób w zespole
  • Masz świadomość psychologicznego aspektu przechodzenia ludzi przez zmianę i potrafisz to wykorzystać do zarządzania zespołem w sytuacji kryzysowej

  ImageImage
  MODUŁ 4
  TEMATY
  REZULTATY

  MIERZENIE PROCESÓW I PRACY ZESPOŁÓW — KASKADA KPIs

  Warsztaty Kaskadowania Metodą Wspólnych Celów

  • Analiza efektywności procesów
  • Budowa systemu zarządzania efektywnością (system wskaźników)
  • Umiesz mapować procesy w organizacji
  • Umiesz określać efektywność procesów
  • Potrafisz identyfikować straty i wąskie gardła w procesach
  • Umiesz wyciągać wnioski z pomiarów procesów i opracowywać rekomendacje do usprawnień
  • Potrafisz budować system wskaźników w organizacji i kaskadować cele

  ImageImage
  MODUŁ 5
  TEMATY
  REZULTATY

  BUDOWANIE WIZUALNEGO ŚRODOWISKA PRACY

  Warsztaty Prowadzenia Odpraw Operacyjnych

  • Wizualizacja wskaźników (KPIs)
  • Prowadzenie odpraw operacyjnych
  • Zarządzanie wizualne w firmie
  • Kontrola wizualna w procesach
  • Organizacja i planowanie pracy zespołu

  • Znasz najlepsze praktyki wizualizacji wskaźników
  • Znasz najlepsze praktyki prowadzenia odpraw operacyjnych
  • Potrafisz zaprojektować i wdrożyć odprawy operacyjne w firmie
  • Umiesz prowadzić odprawy operacyjne
  • Potrafisz zaprojektować tablice odpraw
  • Efektywnie planujesz czas pracy swoich pracowników
  • Zwiększasz efektywność wykorzystania zasobów

  ImageImage
  MODUŁ 6
  TEMATY
  REZULTATY

  ROZWÓJ INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ I EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ

  Autorefleksja pogłębiająca samoświadomość menedżera
  Ćwiczenia do trwałej zmiany zachowań

  • Zastosowanie modelu Inteligencji Emocjonalnej EQ-i2.0
  • Rozwój samoświadomości
  • Ekspresja emocji i jej wpływ na otoczenie
  • Budowanie relacji
  • Podejmowanie decyzji pod wpływem emocji
  • Identyfikacja wyzwalaczy emocjonalnych
  • Zarządzanie stresem

  • Lepiej rozumiesz kim jesteś i czym kierujesz się w życiu, jakie emocje Tobą rządzą
  • Wzrasta Twoja pewność siebie i poczucie własnej wartości
  • Rozumiesz, jakie zachowania stanowią niekorzystne nawyki ludzi sukcesu i potrafisz z nimi pracować
  • Umiesz zarządzać emocjami w trudnych sytuacjach
  • Identyfikujesz swoje wartości i działasz w zgodzie ze sobą
  • Zwiększasz odporność psychiczną i wiesz w jaki sposób redukować stres

  ImageImage
  MODUŁ 7
  TEMATY
  REZULTATY

  ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW (Problem Solving)

  Ćwiczenia z narzędzi rozwiązywania problemów - analiza przypadków

  • Proces rozwiązywania problemów
  • Definiowanie i wizualizacja problemów
  • Narzędzia skutecznego rozwiązywania problemów

  • Potrafisz zdefiniować i zwizualizować problemy
  • Znasz metody zgłaszania problemów
  • Potrafisz zaprojektować i wdrożyć proces rozwiązywania problemów w Twojej organizacji
  • Znasz i potrafisz używać 7 najskuteczniejszych narzędzi rozwiązywania problemów
  • Potrafisz angażować pracowników w proces rozwiązywania problemów

  ImageImage
  MODUŁ 8
  TEMATY
  REZULTATY

  ROZWÓJ PRACOWNIKÓW W OPARCIU O MATRYCE KOMPETENCJI

  Refleksja nad systemem rozwoju pracowników w Twoim zespole lub organizacji

  • Potrzeba rozwoju pracowników
  • Budowanie modelu kompetencji
  • Proces rozwoju pracowników
  • Standard Matrycy Kompetencji
  • Indywidualne Plany Rozwoju (IPR)

  • Umiesz zaprojektować i wdrożyć proces rozwoju pracowników
  • Wiesz jak opracować model kompetencji
  • Znasz najlepsze standardy tworzenia Matryc Kompetencji
  • Potrafisz opracować Indywidualne Plany Rozwoju (IPR) dla pracowników
  • Potrafisz zarządzać zastępowalnością w swoim zespole

  ImageImage
  MODUŁ 9
  TEMATY
  REZULTATY

  Tworzenie Modelu Doskonalenia w organizacji wysokoefektywnej

  Analiza studium przypadków

  • Etapy rozwoju organizacji - doskonałość operacyjna
  • Sens budowy Modelu Doskonalenia
  • Etapy tworzenia Modelu Doskonalenia
  • Filary Ciągłego Doskonalenia
  • Standard Pracy Lidera
  • Kaizen - dążenie do doskonałości

  • Umiesz zaprojektować i wdrożyć praktyki ciągłego doskonalenia w firmie
  • Przekształcasz jednorazowe usprawnienia w system doskonalenia procesów
  • Określasz poziomy odpowiedzialności w procesie doskonalenia
  • Dostosowujesz narzędzia usprawnienia procesów do potrzeb Twojej firmy
  • Zwiększasz efektywność procesów w Twojej firmie
  • Zwiększasz zaangażowanie pracowników

  ImageImage
  MODUŁ 10
  TEMATY
  REZULTATY

  Sztuka porozumiewania się i budowania relacji

  Warsztaty z komunikacji
  Praktyka przekazu przed kamerą

  • Typy osobowości a efektywne porozumiewanie się
  • Zarządzanie konfliktem
  • Mowa ciała i ekspresja lidera przed zarządzaniem kofliktem
  • Efektywne zadawanie pytań
  • Struktura przekazu

  • Umiesz dostosować styl komunikacji do różnych typów osobowości
  • Potrafisz przeprowadzić trudną rozmowę i udzielić informacji zwrotnej
  • Wiesz, w jaki sposób poradzić sobie z postawą obronną lub atakującą podczas konfliktu
  • Jesteś świadomy wpływu swojej mowy ciała na innych
  • Wiesz, w jaki sposób zwiększyć efektywność porozumiewania się poprzez zadawanie odpowiednich pytań precyzujących

  ImageImage
  MODUŁ 11
  TEMATY
  REZULTATY

  Budowanie zaangażowanego zespołu

  Warsztaty z Modelu 5-ciu Dysfunkcji Pracy Zespołowej
  Diagnoza dysfunkcji w zespole

  • Rola Lidera w budowaniu zespołu
  • Model 5 Dysfunkcji Pracy Zespołowej
  • Identyfikacja dysfunkcji w zespole
  • Metody zaobiegania dysfukcjom w zespole

  • Wiesz, na czym polega praca zespołowa i jak zapobiegać silosom
  • Potrafisz zidentyfikować następujące dysfunkcje w zespole:
   - brak zaufania
   - obawa przed konfliktem
   - brak zaangażowania
   - nie branie odpowiedzialności
   - brak koncentracji na wyniku
  • Umiesz zastosować metody i narzędzia, aby zapobiec powstawaniu tych dysfukcji

  ImageImage
  MODUŁ 12
  TEMATY
  REZULTATY

  ZAKOŃCZENIE PROGRAMU „SKUTECZNY MENEDŻER“

  Ceremonia zakończenia Programu

  • Podsumowanie Programu
  • Refleksja - czego się nauczyliśmy

  • Podsumujesz dobre praktyki związane z zarządzaniem
  • Przeanalizujesz zmiany postaw uczestników Programu
  • Wymieniasz doświadczenia z innymi uczestnikami
  • Wiesz jak Program Skuteczny Menedżer zmienił Twoje postawy i zachowania jako menedżera
  • Znasz potencjał do Twojego dalszego rozwoju

  ImageImage
  Click to play video

  9,3/10

  Image

  Ocena programu Skuteczny Menedżer przez uczestników V edycji (2023)

  Dołącz do grona Skutecznych Menedżerów!

  "Skuteczny Menedżer" pozwolił mi spojrzeć na siebie samego oczami bezzstronnej osoby. Wskazał mi obszary, które są moimi mocnymi stronami, wartymi wzmacniania. Z drugiej strony program wskazał obszary wymagające poprawy, które w codziennej pracy mogą powodować niezrozumienie oraz kłopoty w efektywnej pracy zespołu. "Skuteczny Menedżer" poszedł krok dalej, dał mi nie tylko zrozumienie, ale zestaw narzędzi pozwalających wzmacniać cechy oczekiwane, a eliminować niekorzystne.

  Maciej Pawlak

  Szef Działu Technicznego

  Jako Project Manager szukałam programu, który kompleksowo rozwinie moje kompetencje miękkie i twarde, a także zapewni wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami. Wybór programu Skuteczny Menedżer to był strzał w dziesiątkę! Profesjonalny zespół coachingowy, przyjazna atmosfera, wymiana doświadczeń, indywidualne podejście do każdego z nas. Serdecznie polecam!

  Marta Malicka – Kwiatkowska

  Project Manager

  Zauważam, że jestem innym menedżerem, z szerszą perspektywą, dostrzegającym możliwości w miejscach, w których wcześniej ich nie widziałem. Poprawiony sposób komunikacji pozwala mi skutecznie realizować zadania i uzyskiwać odpowiedzi na trudne pytania. Buduję silny i przede wszystkim kompetentny zespół. Codziennie pracuję nad rozwojem własnym, jak i swoich pracowników w bardziej świadomy sposób.

  Mariusz Grala
  Kierownik Zakładu

  Click to play video
  Click to play video
  Click to play video

  8 200

  DOŁĄCZ DO PROGRAMU

  Dołącz do VIII edycji Programu Skuteczny Menedżer

  (cena netto)

  • 10 spotkań / 80h wykładów i warsztatów
  • Kompleksowy program rozwoju kompetencji twardych i miękkich
  • Nacisk na rozwój inteligencji emocjonalnej
  • Światowej klasy narzędzia i metody do trwałej zmiany zachowań
  • Doprecyzowanie indywidualnych potrzeb uczestników przed rozpoczęciem programu
  • Indywidualna, profesjonalna sesja coachingowa dla każdego uczestnika
  • Wsparcie trenerów w praktycznym wdrożeniu zdobytych kompetencji
  • Feedback podczas każdej sesji
  • Wymiana doświadczeń między uczestnikami
  • Dostęp do zamkniętej grupy i konsultacji z trenerami, także po zakończeniu programu
  • Prestiżowy certyfikat potwierdzający zdobycie nowych umiejętności
  ImageImageImage
  POLITYKA PRYWATNOŚCI

  Jeśli masz pytania związane z Programem Rozwojowym Skuteczny Menedżer - skontaktuj się z nami!

  Dowiedz się więcej

  Kamil Matlak

  Tel. +48 690 410 905
  E-mail: k.matlak@dpcpolska.pl

  Weź udział w Programie

  Podaj dane do faktury pro forma. Opłacenie faktury jest warunkiem potwierdzenia udziału w kursie.

  Tomasz Chmielecki

  Tel. +48 690 410 904
  E-mail: t.chmielecki@dpcpolska.pl

  Icon Icon Icon

  DPC Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa

  www.dpcpolska.pl